Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” ogłosił 30-dniowy strajk generalny rolników na terenie całego kraju. Oficjalnie strajk rozpocznie się 9 lutego o godzinie 10:00 blokadą wszystkich przejść granicznych z Ukrainą, a także blokadą dróg i autostrad.

Decyzja Związku o przeprowadzeniu strajku generalnego rolników została podjęta w odpowiedzi na rosnące niezadowolenie wśród rolników z obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Termin rozpoczęcia akcji strajkowej został zaplanowany na 9 lutego, zbiegając się z inicjatywą rolników AGROUNI, którzy również zapowiedzieli rozpoczęcie akcji protestacyjnej tego samego dnia.

W Łukowie strajk będzie odbywał się na placu targowym o godz 9:00, natomiast o godz 10:30 odbędzie się konferencja prasowa.

Blokada wszystkich przejść granicznych z Ukrainą oraz dróg i autostrad ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i problemy rolników oraz wyrażenie sprzeciwu wobec obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Rolnicy postanowili jednoczyć siły i podjąć działania protestacyjne, aby domagać się uwzględnienia ich interesów i potrzeb przez władze państwowe.

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” apeluje o wsparcie i solidarność ze strony społeczeństwa oraz innych organizacji związanych z rolnictwem. Strajk generalny rolników ma na celu wywołanie dyskusji na temat sytuacji rolnictwa w Polsce oraz zmiany obecnej polityki na rzecz poprawy warunków życia i pracy rolników.