Informacja o wsparciu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w ramach programu „Lubelskie wspiera OSP”. Dzięki dodatkowym środkom udało się znacznie zwiększyć liczbę jednostek, które mogą skorzystać z dotacji.

Przeczytaj: Obywatele Słowacji dokonali rozboju na 70-latku z Gminy Stanin.

Z przyznanego łącznie budżetu 12 milionów złotych udało się przyznać dotacje dla 1211 jednostek OSP. Każda z tych jednostek może otrzymać maksymalnie 10 tysięcy złotych, co pozwoli im na zakup potrzebnego sprzętu, ubrań specjalistycznych, ratowniczego i przeciwpożarowego oraz na remonty lub zakup pojazdów.