Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o usunięcie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Łuków na lata 2010-2032”.

Celem programu jest eliminacja wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz usuwanie odpadów azbestowych z terenu miasta. Koszty usuwania pokrywa miasto Łuków. Nabór wniosków prowadzony będzie od 26 lutego 2024 roku w trybie ciągłym, aż do wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na dany rok.

Zobacz również: Dzień Kobiet w Gminie Adamów.

Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie wniosku, dostępnego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łuków lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pokój nr 12.Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łuków, a także pod numerem telefonu 25 797 66 07.

Wypełnione wnioski można składać osobiście w urzędzie, oraz poprzez platformę ePUAP lub przesłać listem poleconym na wskazany adres Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków z dopiskiem „nabór wniosków program usuwania azbestu”. Liczy się data i godzina wpływu wniosku.