17 lutego 2024 roku w Stoczku Łukowskim odbył się XXIV Ogólnopolski Bieg „Grzmią pod Stoczkiem armaty”. Impreza ta, zorganizowana przy współpracy wielu instytucji i organizacji, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem społeczności.

Bieg został zorganizowany dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Łukowie, Clubu Weteranów Szos, Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej, Zespołu Oświatowego i Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim oraz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim. Organizatorami wydarzenia byli Ludowy Klub Sportowy „DWERNICKI” Stoczek Łukowski, Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Bieg został objęty patronatem honorowym przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starostę Łukowskiego. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas imprezy było możliwe dzięki zaangażowaniu Pana Andrzeja Litwina z Pogotowia Ratunkowego w Łukowie, Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim.

Przeczytaj: Obywatele Słowacji dokonali rozboju na 70-latku z Gminy Stanin.

Główny bieg na dystansie 10 km oraz pokazowy marsz Nordic Walking na 400 metrów dla osób powyżej 50 roku życia odbył się punktualnie o godzinie 12:00. W biegu głównym uczestniczyli zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych oraz open kobiet i mężczyzn. Zwycięzcami poszczególnych kategorii biegowych zostali: Adam Wasilewski (open kobiet i mężczyzn), Kamil Woźniak, Adam Wasilewski, Jacek Chruściel, Mariusz Małek, Tadeusz Szymanek, Ewa Gryboś, Katarzyna Stepczuk oraz Renata Grzechnik.

pokazowy marsz Nordic Walking na 400 metrów dla osób powyżej 50 roku życia. Fot. Powiat Łukowski.

Dodatkowo, zgodnie z regulaminem, wyróżnienia otrzymali najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu głównego oraz najszybszy mieszkaniec ziemi Stoczkowskiej. W biegu wzięło udział łącznie 120 zawodników. Na zakończenie imprezy głos zabrał Pan Marcin Sentkiewicz, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, który podziękował wszystkim za udział oraz organizatorom za ich wkład w przygotowanie biegów.