Dzisiaj o godzinie 10:30 ulicami Łukowa przetoczył się konwój rolników, którzy zdecydowanie wyrazili swoje niezadowolenie z polityki rolnej prowadzonej przez Unię Europejską oraz z importu zbóż z Ukrainy. Strajk odbył się głównie po obwodnicy miasta, a rolnicy przejazdem manifestowali swoje sprzeciwy wobec obecnej sytuacji, domagając się skutecznych rozwiązań.

Przeczytaj także: NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Ogłasza 30-dniowy Strajk Generalny Rolników na Terenie Całego Kraju.

Demonstracja rolników miała na celu zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się producenci rolni w obliczu obecnej polityki rolnej UE. Rolnicy wyrazili swoje zaniepokojenie nierówną konkurencją z Ukrainą oraz importem produktów rolnych, co negatywnie wpływa na sytuację na krajowym rynku rolnym.

Przejazd strajku był wyrazem determinacji i jedności rolników w walce o swoje prawa i interesy. Rolnicy apelują o uwzględnienie ich głosu i potrzeb w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki rolnej. Postulowali również wprowadzenie skutecznych rozwiązań, które umożliwią rolnikom godne warunki pracy i uczciwą konkurencję na rynku.

Zobacz również: Strefa płatnego parkowania na ulicy Browarnej!

Blokada dróg i demonstracje rolników to wyraz społecznego niezadowolenia i apelu o zmiany w polityce rolnej UE. Rolnicy wierzą, że ich zorganizowane działania przyniosą pożądane rezultaty i przyczynią się do poprawy sytuacji w sektorze rolnictwa.