Wczoraj  w Łukowie odbyła się unikatowa manifestacja solidarności z Janem Pawłem II, podczas której wierni z różnych parafii złożyli wizytę przy jego pomniku.

Było to odpowiedzią na kontrowersyjny reportaż stacji TVN 24, który sugerował, że Kardynał Karol Wojtyła, pełniący swoją posługę w Krakowie, miał tuszować akty pedofilii wśród duchowieństwa.

W Łukowie Akcja Katolicka zorganizowała unikatową modlitwę w obronie świętości i dobrego imienia Jana Pawła II. Parafianie zapalili symboliczne znicze, które dla wierzących są symbolem Prawdy, a Łuków staje w jego obronie.

Akcja ta była skierowana przeciwko szkalowaniu osoby Papieża Polaka oraz wprowadzaniu oderwanego od rzeczywistości wizerunku tego Wielkiego Świętego Polaka do przestrzeni publicznej. W ten sposób Akcja Katolicka w Polsce wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec prób dyskredytacji postaci Jana Pawła II.